Hevosen tuki- ja liikuntaelimistön tutkimukset ja hoidot

Ontuminen, jäykkyys ja alentunut suorituskyky

Hyvin pienetkin muutokset hevosen liikkumisessa, suorituskyvyssä tai käytöksessä voivat olla oire tuki- ja liikuntaelimistön ongelmasta. Selkeän ontumisen lisäksi tyypillisiä syitä eläinlääkärin tutkimukselle ovat mm. jäykkyys, alentunut suorituskyky tai haluttomuus liikkua. Autamme mielellämme myös silloin, kun omistaja haluaa tarkistuttaa hevosen liikuntaelimistön piilevien ongelmien varalta, esimerkiksi ennen ja jälkeen kilpailukauden.

Hevosen ortopedinen tutkimus

Ortopedisessa tutkimuksessa hevosta arvioidaan aina kokonaisuutena. Hevosen lihakset ja raajat tunnustellaan kauttaaltaan. Hevosen liikkeet arvioidaan tyypillisimmin ravissa, mutta tarvittaessa myös laukassa tai ratsain esitettynä. Ongelmakohdat pyritään paikantamaan mahdollisimman tarkasti diagnostisten puudutusten avulla.

Sleip-tekoälysilmä

Liikkeiden ja puudutusvasteiden mahdollisimman luotettavan arvioinnin takaamiseksi käytössämme on myös liikkeiden epäsymmetrian tutkimiseen kehitetty tekoälysilmä Sleip. Kyseessä on ensimmäinen laitteisto, jossa ei tarvita minkäänlaisia hevoseen kiinnitettäviä antureita. Sleipin tekniikka tarjoaa täsmällistä dataa hevosen liikkeistä eläinlääkärin diagnoosia varten. Jokaisesta tutkimuskerrasta jää arkistoon 4K-videotallenne, joten hevosten liikkeissä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata helposti pidemmällä aikavälillä. 

Röntgenkuvaus ja ultraäänitutkimus hevoselle

Kun ongelma on paikallistettu, on jatkotutkimusmenetelminä käytössämme erittäin laadukas röntgen- ja ultraäänilaitteisto, joilla voidaan myös talliolosuhteissa päästä mahdollisimman tarkkaan diagnoosiin. Näin hevoselle on mahdollista suunnitella yksilöllinen ja tehokas hoito, jotta paluu arkeen, oli sitten kyseessä kilpa-areenat tai harrastuskäyttö, tapahtuisi mahdollisimman ongelmattomasti.

Hevosen kuntoutus ja lääkkeellinen hoito

Lääkkeellisten hoitojen lisäksi annamme aina myös yksilölliset kuntoutusohjeet jokaiselle potilaallemme ja kontrolloimme toipumisen etenemistä huolellisesti.

Hevoseläinlääkäri WHG Equine Sport Performance, equinevet.fi

Käytössämme olevat hoitomenetelmät

Nivelensisäiset lääkehoidot

PRP

IRAP

Kantasolut

Polyakrylamidihydrogeeli

ProStride APS

Shockwave

PRP eli verihiutalerikas plasma

PRP:tä käytetään yleisimmin pehmytkudosvammojen kuten hankosidevammojen ja koukistajajänteen vammojen hoidossa. Vaurio paikannetaan ultraäänellä, minkä jälkeen PRP injektoidaan vauriokohtaan. 

Pehmytkudosvamman ensisijainen hoito on lepo, jonka jälkeen aloitetaan huolellinen kuntoutus eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. PRP on hyvä lisä kuntoutuksen tueksi, sillä verihiutaleet sisältävät useita elimistön luonnollisia kasvutekijöitä, jotka auttavat vaurion paranemisessa. Vaikka laajoja kliinisiä tutkimuksia PRP:n tehosta ei ole vielä toistaiseksi olemassa, hoitomenetelmä on laajasti käytössä, ja haittavaikutusten on todettu olevan hyvin harvinaisia. 

Käytämme hoidossa hevosen omasta verestä tehtyä Restigen PRP valmistetta, joka pystytään valmistamaan hevosen omalla kotitallilla ja injektoimaan samantien vaurioalueelle.

PRP-hoito 473,68 €  

(Hinta sisältää toimenpiteen ja tarvikkeet. Hinta ei sisällä käyntimaksua, kilometrikorvausta tai rauhoitteita.)

  Irap®

IRAP (interleukiini-1 reseptori antagonisti proteiini terapia)

on yleisesti käytössä oleva hoitovaihtoehto nivelsairauteen. IRAP-hoito helpottaa rasituksesta johtuvan niveltulehduksen tai alkavan nivelrikon oireita, kuten tulehdusta ja kipua nivelessä. Valmiste annostellaan nivelensisäisesti.

Hoitoa varten potilashevosesta otetaan noin 50 ml verta erityiseen IRAP-ruiskuun. Veri käsitellään seuraavan 24 tunnin aikana. Käsittelyn lopputuotteena on autologista seerumia (ACS), joka sisältää runsaasti elimistön omia tulehdusta ehkäiseviä ja regeneratiivisia välittäjäaineita. Yhdestä otetusta IRAP ruiskusta saadaan tyypillisesti valmistetta 3–4 lääkityskertaan. Valmiste annostellaan 3–4 kerran hoitosarjana noin kolmen viikon välein. 

IRAP:n otto, käsittely ja säilytys 512 € 

(Hinta ei sisällä nivelensisäisten pistosten toimenpidemaksua, rauhoitteita, käyntimaksuja eikä kilometrikorvauksia.)

Kantasolut

Kantasoluja käytetään sekä nivel- että pehmytkudosvammojen hoidossa. Kantasoluja injektoidaan vaurioalueelle, jossa ne voivat asettua osaksi kudosta ja auttaa elimistöä vaurion korjaamisessa. 

Käytämme kaupallisesti tuotettuja allogeenisiä mesenkyymi kantasoluja. Kantasolut voivat periaatteessa erikoistua miksi tahansa elimistön soluiksi. Siksi nivelsairauden hoidossa käytettävät kantasolut ovat konrdogeenisesti indusoituja. Se tarkoittaa, että hoidossa käytettävät kantasolut erikoistuvat rustosoluiksi. Pehmytkudosvammojen hoidossa käytettävät kantasolut ovat puolestaan tenogeenisesti indusoituja, jolloin ne erikoistuvat jännekudokseksi. Kaikki allogeeniset kantasolut on otettu luovuttajahevosista, minkä jälkeen valmiste on tuotettu lääketieteellisessä laboratoriossa. Näin ollen annoksen sisältämien kantasolujen pitoisuus on aina tunnettu, ja tuote on varmasti steriili sekä turvallinen käyttää. 

Kantasoluhoito suunnitellaan ja valmiste tilataan jokaiselle hevoselle erikseen. Hoidon hinta on noin 890 €.

Polyakrylliamidihydrogeeli

Polyakrylliamidia käytetään nivelsairauden hoidossa. Se on synteettinen nivelnestettä jäljittelevä geeli, jota annostellaan nivelensisäisesti. Nivelessä geeli asettuu ohueksi kerrokseksi nivelpinnoille.  Geeli liukastaa, vähentää kitkaa ja suojaa niveltä rasitukselta. 

 

Polyakrylliamidi on hyvä hoitovaihtoehto etenkin silloin, kun hevosen nivelissä on jo todettu nivelsairauden aiheuttamia muutoksia. Polyakrylliamidi vaikuttaa nivelessä pidempään kuin esimerkiksi hyaluroni, koska geeli ei imeydy, vaan pilkkoutuu hitaasti ajan kuluessa. Näin ollen geeli voi helpottaa kroonisen nivelsairauden aiheuttamaa kipua ja tulehdusta pidempään kuin perinteiset hoidot, eikä usein toistuville nivelpistoksille ole välttämättä tarvetta.

Hevoset sietävät polyakrylliamidia hyvin, eikä tutkimuksissa ole todettu merkittäviä haittavaikutuksia (McClure & Wang 2017, McClure, Yaeger & Wang 2017). Geelin asettuminen niveleen vaatii kuitenkin aikaa, joten hevonen tulee pitää pistoksen jälkeen kävelyliikunnalla noin kolme viikkoa. Normaaliin liikuntaan on mahdollista palata kuukauden kuluttua pistoksesta.

Polyakrylliamidihydrogeeli Noltrex 135 € 

(Hinta sisältää vain valmisteen.)

ProStride APS

ProStride APS on proteiinirikas verivalmiste, jota käytetään nivelsairauden hoidossa. ProStride –hoito helpottaa rasituksesta johtuvan niveltulehduksen tai alkavan nivelrikon oireita, kuten tulehdusta ja kipua nivelessä. Lisäksi valmisteen kasvutekijät edistävät vaurioituneiden kudosten paranemista. Valmiste annostellaan nivelensisäisesti.

ProStride valmistetaan hevosen omasta verestä tallikäynnillä ja voidaan näin ollen injektoida kohdealueelle samantien, ilman inkubaatiota tai käsittelyä laboratoriossa. Hevosesta otetaan noin 50ml verta valmisteen tekoa varten. Käsittelyn jälkeen lopputuloksena on konsentroitu seos valkosoluja, verihiutaleita, erilaisia kasvutekijöitä (IGFI, HGF, TGF-β, PDGF, FGF2, VEGF, EGF) ja anti-inflammatorisia sytokiinejä (IRAP, sIL1R, sTNFRI and II, IL-10).

Hinta 523,48 € (sis. toimenpiteen ja tarvikkeet)

Shockwave

Shockwave-paineaaltohoito on tutkitusti tehokas hoitomuoto kivunlievitykseen ja toimintakyvyn parantamiseen. Shockwave-hoidon etuna on, että kipu helpottuu yleensä välittömästi hoidon jälkeen, jolloin vaikutukset hevosen toimintakykyyn nähdään heti. 

Shockwave-paineaaltohoidolla saadaan tehokas apu monenlaisiin vaivoihin. Hoitoa käytetään 

  • pehmytkudosvammoihin, kuten jänne- ja sidevammoihin
  • luukipuun ja nivelsairauksiin
  • selkäkipuun.

Shockwave-hoidon hyöty tai tarve arvioidaan jokaiselle hevoselle yksilöllisesti ontumatutkimuksen perusteella. Shockwave-hoidolla voidaan edistää vammojen paranemista, ja siksi se onkin hyvä hoitomuoto yhdistettynä konservatiivisempiin hoitomenetelmiin. Eläinlääkäri laatii juuri sinun hevosellesi sopivimman hoitosuunnitelman. 

Hoito annetaan tyypillisesti useamman hoitokerran sarjana. Vaikka yksittäinenkin hoito lievittää hevosen kiputilaa välittömästi, pidempiaikainen vaste saadaan vain, kun hoitokertoja on useampia. Tyypillisimmin Shockwave-hoitoa tehdään kolmen kerran sarjana kolmen viikon välein. 

Shockwave-paineaaltoja tuottavia laitteita on useita erilaisia. WHG:n eläinlääkärit käyttävät markkinoiden laadukkainta laitetta: PulseVet Gold standard Shockwave. PulseVetin elektrohydraulinen paineaaltolaite on markkinoiden ainoa Shockwave-laite, jonka teho on todistettu tieteellisissä tutkimuksissa. 

Shockwave: kolmen hoitokerran sarja 405 €

Shockwave: yksittäinen hoitokerta 165 €